2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06/06/2018 tarihli toplantısında alınan karar ile  Makine Mühendisliği Bölümü kurulmuştur.

Etiket: Tarihçe