Bölüm Başkanı

Prof.Dr.

İbrahim Sevim

Doç.Dr.

Ümit Ünver

Araş.Gör.

Salih Can Dayı