Misyonumuz 

Ulusal ve Uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim vererek, sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetkisine sahip ufku geniş, makine mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim veren, araştırmalar yapıp bilgi üreten, bunları yayınlayarak topluma ve insanlığa hizmet veren ve ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeyi vurgulayan, benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olma amacını gütmektedir.

Etiket: Misyon ve vizyon